Start Up Programı Başvuruları Başladı

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış olan girişimciler için kuluçka programı olarak oluşturulan “Start Up” programı, Çanakkale ilinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülecektir.

Program kapsamında girişimlere ürün segmentasyonlarının belirlenmesi, doğru müşteri kitlesinin tespiti ve nakit akışı sağlanması konularında mentorluk sağlanarak;  pazarlama,  satış,  insan kaynakları yönetimi gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesi konularında destek sağlanması hedeflenmiştir.

Start Up Programı, Teknopark’da faaliyet gösteren firmalar arasından belirlenecek 6 girişim için planlanmıştır Mentorluk süreci her bir girişim ile gerçekleştirilecek 6 toplantı çerçevesinde yürütülecektir. Girişimci ve iş fikrinin analiz edildiği, mevcut durumun değerlendirildiği ilk toplantısonrasında aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilecek ve girişimci ile birlikte geliştirilmesi sağlanacaktır.

-         1. Toplantı: Girişimci Süreci Değerlendirme Analizi

-         2. Toplantı: Ürün/Hizmet, Problem ve Çözüm, Ürün ve Market

-         3. Toplantı: Müşteri Segmentleri, Pazarlama, Rekabet, Kanallar

-         4. Toplantı: İş Süreçleri, Tedarikçiler, Personel İhtiyacı, Fiyatlandırma

-         5. Toplantı: Gelir,Nakit Akışı, Finansal Analizler, Harcamalar, Karlılık

-         6. Toplantı: Değerlendirme, Geliştirme Tavsiyeleri

Merak ettikleriniz:

Kimler Katılabilir?

Çanakkale Teknopark’da faaliyet gösteren girişimler (firmalar) program açısından uygun başvuru sahibidir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Çanakkale Teknopark’tan temin edilebilecek Start Up Girişim Kartı’nın tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve 11 Nisan 2019 saat 17:00’a kadar elektronik ortamda Çanakkale Teknopark’a ulaştırılması gerekmektedir. Girişim Kartında belirtilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecek Ön Değerlendirme neticesinde ilk elemeyi geçen girişimler 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Jüri Sunumlarına davet edilecektir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Teknopark ve Girişim Merkezi temsilcilerinden oluşacak Jüri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde programa katılacak girişimler belirlenmiş olacaktır.

 

X