ÇANAKKALE TEKNOPARK

İŞ BAŞVURU FORMU

Kişisel Bilgiler

T.C.

Diğer

Kadın

Erkek

Bekar

Evli

İletişim Bilgileri
Son Mezun Olduğunuz Okul Bilgileri

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Son Çalıştığınız Şirket

Net

Brüt

Genel Bilgiler

Kullanıyorum

Kullanmıyorum

Var

Yok

Var

Yok

Muaf

Yapıldı

Yapılmadı

İş Başlangıcı Talepleri
Katıldığınız Kurs ve Seminerler
Yabancı Dil Bilgisi:
Bilgisayar Programları:
Sağlık Durumu: