• 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  28 / Mayıs / 2024

  1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir... Devamı...
 • 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
  28 / Mayıs / 2024

  1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

  1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere... Devamı...
 • 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P.
  28 / Mayıs / 2024

  1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P.

  Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir... Devamı...
 • 1507 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  28 / Mayıs / 2024

  1507 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer... Devamı...
 • 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
  02 / Haziran / 2022

  1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

  Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de... Devamı...
 • 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
  02 / Haziran / 2022

  1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

  1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji... Devamı...
 • 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  02 / Haziran / 2022

  3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde... Devamı...
 • 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
  02 / Haziran / 2022

  1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

  Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir... Devamı...
 • 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  02 / Haziran / 2022

  1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili... Devamı...
X