24454 Resmi Gazete - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

25334 Resmi Gazete - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

26814 Resmi Gazete - Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

27872 Resmi Gazete - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28986 Resmi Gazete -Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

29636 Resmi Gazete - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmüne Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29797 Resmi Gazete - Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

29797 Resmi Gazete - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

30340 Resmi Gazete - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Protothinks Çanakkale Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi için yapım işi ve mal alımı ihalesi