HAKKIMIZDA
Vizyon
Çanakkale’nin teknolojik yenilik ve Ar-Ge Altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayarak, Çanakkale’yi bölgenin yazılım ve teknoloji üssü haline getirmek.
Misyon
Ulusal inovasyon ekosistemin güçlenmesine katkı sağlayarak, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün artmasını sağlamak. Yerli ve yabancı girişimcilere yüksek standartlarda hizmet sunmak, Bilim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini sağlamak, Akademik bilginin katma değerli ürünlere dönüşmesine destek olmak, Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlanmasına katkı sağlamak.
ORTAKLAR