Vizyon

Çanakkale Teknopark'ın temel hedefi,

Çanakkale'nin teknolojik yenilik ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayarak, Çanakkale'yi bölgenin yazılım ve teknoloji üssü haline getirmek.

Günümüzde küresel rekabet edebilirliğin tek yolu AR-GE ve inovasyondan geçmektedir. Dolayısıyla Çanakkale Teknopark, toplumda “AR-GE, İnovasyon ve Girişimcilik Kültürü”nün oluşturulmasını asli görevi olarak kabul etmektedir.

Çanakkale Teknopark’ta, teknoloji tabanlı bilgi ve know-how paylaşımının artmasıyla doğan sinerji, başarı oranı yüksek projelere katkıda bulunmakta; tüm bunların sonucu olarak da nitelikli iş gücüne istihdam yaratılmaktadır. Diğer bir deyişle Çanakkale Teknopark, ulusal teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla Türkiye’de AR-GE ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olmayı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin akademik bilgi birikimi ile AR-GE şirketlerinin bileşiminden doğan sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.