Teknopark Nedir?

Yüksek/ileri teknoloji kullanan veya yeni teknolojiler üretmeye yönelik çalışmalar yapan firmaların, üniversite veya enstitü ya da Ar-Ge merkez imkânlarından yararlanarak teknoloji/yazılım üretip geliştirdikleri ve elde edilen ürünü ticari olarak kullanmak için faaliyette bulundukları; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bir arada bulunabildiği ve belirli özelliklere sahip olan alanlar teknopark/teknokent olarak tanımlanır.