Konum

Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla,

 • Teknolojik bilgi üretmek,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
 • Ürün kalitesini ve standardını yükseltmek,
 • Verimliliği artırmak,
 • Üretim maliyetlerini düşürmek,
 • Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
 • Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
 • Tasarım kalitesini yükseltmek,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
 • Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları oluşturmak,
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı oluşturmak,
 • Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak,
 • Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede Ar-Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmalarında yardımcı olmak,
 • Bölge yatırımcılarına projeye dayalı yatırım fikirlerinde destek olmak ve yapacakları projelerle ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından nasıl faydalanacakları konusunda bilgilendirmek,
 • Çanakkale ili ve bölgesinin yüksek teknolojiye dayalı ürünler ve bilgi üretmeye başlaması parkımızın amaçları arasındadır.