Avantajlar

 • 4691 sayılı yasaya göre Çanakkale Teknopark’ta çalışan şirketler gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
   
 • Yazılım çalışmalarında KDV muafiyeti vardır.
   
 • Ar-Ge personeli ile ilgili tüm vergiler kaldırılmıştır.
   
 • 5 yıl süreyle SGK primlerinin yarısı Maliye tarafından karşılanacaktır.
   
 • Teknoparkımızda yabancı şirket ve yabancı Ar-Ge personeli çalışabilmektedir.
   
 • Bölgede faaliyet gösteren firmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelini, ihtiyaç dâhilinde çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.
   
 • Bölgede Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı, belirtilen oran ve esaslar dahilinde vergi indirimine tabi tutulur.
   
 • Bölgede yer alan firmalar KOSGEB desteklerinden yararlanabilir ve AB, TUBİTAK ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan fon alarak yatırımlarını güçlendirebilirler.