Ar-Ge Nedir?

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), birey ve toplumun bilgisinin arttırılması ve bilginin yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamaları tasarlamak için kullanılması sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalara Ar-Ge çalışması denmektedir. Ar-Ge kapsamında değerlendirilen faaliyetler beş başlık halinde değerlendirilebilir. Bunlar;

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgiler ortaya çıkarmak,

Üretim, yöntem, süreç ve işlemlerinde yeni formüller üretmek veya var olan formülleri geliştirmek,

Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi,

Maliyeti düşürücü, kalite standardını yükseltici yeni teknolojilerin araştırılması,

Yeni ve özgün tasarımda yazılım faaliyetlerinde bulunulması..

Bir çalışmanın Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilebilmesi için yukarıda belirtilmiş olan beş amaçtan birine yönelik olması gerekmektedir.Ar-Ge faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son bulduğu ve ilk üretimin yapıldığı aşamada sona ermektedir. Elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ise, yeni bir Ar-Ge projesi kapsamında değerlendirilir