Idea 2 Product Etkinliği 18-19 Ekim 2019

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Teknopark ile işbirliği içinde Çanakkale ilinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Idea2Product Etkinliği 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirildi. Tasarım odaklı düşünce ile fikir geliştirme, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı kapsayan 2 günlük uygulama ağırlıklı eğitim etkinliği ile teknolojik, katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarmayı hedefleyen öğrencilere iş kurma, iş modeli oluşturma ve iş modelini doğru şekilde sunma konularında bilgilendirilme yapıldı.Etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden 30 mühendislik fakültesi öğrencisi katıldı.