DESTEKLER
3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.
Program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.